آموزش حالت جمع اساسی در زبان آلمانی

مرکز زبان آلمانی گات

حالت جمع یکی از مهم ترین بخش ها در اسم می باشد؛ برای تبدیل کردن اسامی مفرد به جمع در زبان آلمانی باید -n/-en, -e, -r/-er, یا –s را به انتهای اسم مورد نظر اضافه کنیم. در این راه قوانینی وجود دارد که در ادامه به آن ها می پردازیم. 

 

آموزش حالت جمع اساسی در زبان آلمانی

 

انتهای اسم های جمع در آلمانی

حالت جمع اسامی در آلمانی با افزودن -n/-en, -e, -r/-er, یا –s ساخته می شود. شکل مفرد و جمع در بعضی از اسم ها یکسان است به عنوان مثال die Löffel. اما بیشتر اسمها دارای حالت مفرد مانندdie Milch و حالت جمع مانند die Eltern هستند. پایان یک کلمه به ما نشان می دهد که از چه پسوندی برای جمع بستن استفاده کنیم.


در ادامه با نحوه جمع بستن اسامی آشنا می شویم. در نظر داشته باشید که استثنائات بسیاری در این قوانین وجود دارند که می توانید با مراجعه به مرجع تخصصی زبان آلمانی از تمامی استثنائات مطلع شوید.

 

آموزش حالت جمع اساسی در زبان آلمانی

 

حالت جمع اسامی با پسوند (N/EN)

در اینجا لیستی از اسم های آلمانی وجود دارد که برای جمع بستن آنها از -n/-en استفاده می کنیم:


اسم های مردانه که به -e, -ent, and, -ant, -ist, -or ختم می شوند:
* der Student – die Studente دانش آموز-دانش آموزان


اسم های زنانه که به -e, -in, -ion, -ik, -heit, -keit, -schaft, -tät, -ung ختم می شوند
* die Nation – die Nationen  ملت – ملتها


در اسم های زنانه که به in ختم می شوند، n دو برابر می شود:
* die Lehrerin – die Lehrerinnen  آموزگار- آموزگاران


‏-ma, -um, -us در کلمات خارجی معمولاً با en- جایگزین می شوند:
* das Thema – die Themen  موضوع- موضوع ها

 

جمع اساسی با پسوند ER

در اینجا لیستی از اسمهای آلمانی وجود دارد که برای جمع بستن باید به آنها -r/-er اضافه کرد:


بسیاری از اسمهای خنثی تک هجایی:
* das Wort – die Wörter  کلمه-کلمات


یک umlaut به شکل جمع اضافه می شود. توجه داشته باشید: اسمهای زنانه هرگز با -r/-er جمع بسته نمی شوند.

 

آموزش حالت جمع اساسی در زبان آلمانی

 

مفرد یا جمع

اکثر اسم ها را می توان در حالت مفرد و جمع استفاده کرد:


* der Geldschein – die Geldscheine  اسکناس – اسکناس ها
* die Münze – die Münzen  سکه – سکه ها


بعضی از اسمها تمایل دارند که فقط به شکل مفرد استفاده شوند:
* das Geld, der Hunger, die Milch  پول، گرسنگی، شیر


یک شکل جمع وجود دارد، “die Gelder”، که معنای متفاوتی دارد.
بعضی از اسمها فقط در حالت جمع بکار می روند:
* die Eltern, die Leute, die Ferien  والدین، مردم، تعطیلات

 

آموزش حالت جمع اساسی در زبان آلمانی

 

اسامی آلمانی با S

در اینجا لیستی از اسامی آلمانی وجود دارد که با –s جمع بسته می شوند:
اسمهای مردانه، زنانه و خنثی که به -a, -i, -o, -u, -y ختم می شوند:


* der Opa – die Opas  پدربزرگ – پدربزرگها
* das Auto – die Autos  ماشین – ماشین ها
* die Mutti – die Muttis  مادر – مادرها
* das Hobby – die Hobbys  سرگرمی – سرگرمی ها


نام های خانوادگی:
* die Lehmanns  خانواده لیمان

 


ارسال دیدگاه :


شعبات گات در سراسر ایران

پشتیبانی در واتساپ