آموزش ساعت به زبان آلمانی

مرکز زبان آلمانی گات

از آنجایی که آلمانی زبان ها بسیار دقیق و وقت شناس هستند، بهتر است قبل از سفر و یا مهاجرت ساعت را به زبان آلمانی یاد بگیرید و جز اولویت هایتان باشد. در این مقاله از مرکز زبان گات شما را با آموزش ساعت به زبان آلمانی آشنا خواهیم کرد. همراه ما باشید

 

واژگان مربوط به ساعت در زبان آلمانی

نگران نباشید یادگیری ساعت به زبان آلمانی آنقدر ها هم دشوار نیست. تنها بخش مهم آن، یادگیری اعداد است. 
ما برای ساعت از اعداد 1 تا 24 را استفاده می کنیم:

ساعت 1:00 است.               .Es ist ein Uhr

  ساعت 13:00 است.     Es ist dreizehn Uhr
ساعت 2:00 است.            .Es ist zwei Uhr

  ساعت 14:00 است.     .Es ist vierzehn Uhr
ساعت 3:00 است.             .Es ist drei Uhr

ساعت 15:00 است.     .Es ist fünfzehn Uhr
ساعت 4:00 است.              .Es ist vier Uhr

 ساعت 16:00 است.    .Es ist sechzehn Uhr
ساعت 5:00 است.             .Es ist fünf Uhr

  ساعت 17:00 است.    .Es ist siebzehn Uhr
ساعت 6:00 است.        .Es ist sechs Uhr

ساعت 18:00 است.    .Es ist achtzehn Uhr
ساعت 7:00 است.       .Es ist sieben Uhr

ساعت 19:00 است.    .Es ist neunzehn Uhr
ساعت 8:00 است.            .Es ist acht Uhr

ساعت 20:00 است.       .Es ist zwanzig Uhr
ساعت 9:00 است.           .Es ist neun Uhr

   ساعت 21:00 است.    .Es ist einundzwanzig Uhr
ساعت 10:00 است.                    .Es ist zehn Uhr

  ساعت 22:00 است.    .Es ist zweiundzwanzig Uhr
ساعت 11:00 است.                         .Es ist elf Uh

 ساعت 23:00 است.      .Es ist dreiundzwanzig Uhr
ساعت 12:00 است.


یا


نیم روز است.    .Es ist zwölf Uhr. Es ist Mittag   ساعت 24:00 است.
یا


نیمه شب است.    .Es ist vierundzwanzig Uhr.Es ist Mitternacht

 

آموزش ساعت به زبان آلمانی

 

گفتن زمان به زبان آلمانی

*  ?Wie spät ist es – ساعت چند است؟
*  .Es ist fünfzehn Uhr – ساعت 3 بعد از ظهر است
*  .Der Zug fährt um acht Uhr dreißig ab – قطار راس ساعت 8.30 حرکت می کند
*  .Der Unterricht endet zwanzig nach drei – این کلاس ساعت 15.20 تمام می شود
*  .Es ist Viertel vor fünf– ساعت یک ربع به پنج است
*  .Das Meeting startet um dreiviertel vier – این جلسه راس یک ربع به چهار شروع می شود


واحدهای زمان به زبان آلمانی

یک سری واحد های زمان وجود دارند که برای خواندن زمان به کار می روند؛ در ادامه به آن ها می پردازیم:

آلمانی                فارسی
 die Sekunde    ثانیه
 die Minute      دقیقه
 die Stunde     ساعت
 Viertel Uhr    ربع ساعت
 Halb Uhr       نیم ساعت
 der Tag         روز
 die Woche    هفته
 der Monat    ماه
 die Jahreszeit    فصل
 das Halbjahr   das Semester    نیم سال
 das Jahr    سال
 das Jahrzehnt    دهه
 das Jahrhundert    قرن

 

آموزش ساعت به زبان آلمانی


 

نحوه خواندن ساعت به زبان آلمانی

آلمانی ها ساعت را از طریق جمله “?Wie spät ist es” به معنای “ساعت چند است؟” سوال می کنند. (معنای تحت الفظی آن می شود “چقدر دیر است؟”) در جواب هم معمولا ساعت را بعد از جمله … Es ist استفاده می کنند.

خواندن ساعت در زبان آلمانی کمی با فارسی متفاوت است. برای خواندن یک ساعت کافیست اول ساعت و بعد دقیقه را بخوانید. به مثال های زیر توجه کنید:

  Es ist drei Uhr fünfundzwanzig = 3:25 ساعت 3 و 25 دقیقه است. 🔊  

Es ist sieben Uhr vierunddreißig = 7:34 ساعت 7 و 34 دقیقه است 🔊

Es ist fünf Uhr fünfundvierzig  = 5:45 ساعت 5 و 45 دقیقه است


مثال های بیشتر:

7:15
🔊  sieben Uhr fünfzehn 
13:17
🔊  dreizehn Uhr siebzehn 
00:03
🔊  null Uhr drei


واژه Uhr را در ابتدای درس یاد گرفتید این واژه به معنای ساعت است و در ساختار استاندارد خواندن زمان استفاده می شود. مثال آخر یک نکته هم دارد. در فارسی ما ساعت صفر را هرگز نمی خوانیم و آن را به صورت 3 دقیقه بامداد خواهیم خواند اما در زبان آلمانی همه ساعت ها به همان شکل خوانده می شوند.

 

خواندن ساعت همیشه به شکل استاندارد نمی باشد. شکل روزمره هم برای خواندن ساعت وجود دارد که به نحوه خواندن آن در اینجا اشاره می کنیم:

 

ساعت: وقتی می خواهید فقط به ساعت اشاره کنید مثلا بگویید ساعت 12 است از واژه Uhr استفاده می کنید. به مثال های زیر توجه کنید:

 

 🔊  Es ist ein Uhr = 1:00 ساعت یک است
🔊  Es ist zehn Uhr = 10:00 ساعت ده است


نیم ساعت: در فارسی برای نیمه یک ساعت از اصلاح نیم استفاده می کنیم. برای مثال ساعت 7:30 را میخوانیم ساعت “هفت و نیم” در آلمانی هم ساختاری مشابه برای این کار دارند که تفاوتی اندک با فارسی دارد. در آلمانی زمان اشاره به نیم ساعت از ساعت بعدی استفاده می کنند. در واقع آنها ساعت 7:30 را به صورت نیم ساعت به هشت اعلام می کنند.

 

به مثال های زیر توجه کنید:

🔊  Es ist halb neun = 8:30 ساعت 8 و نیم است 🔊  Es ist halb zehn = 9:30 ساعت 9 و نیم است
این موضوع ابتدا کمی خنده دار یا ازاردهنده به نظر میرسد ولی در نهایت با آن کنار خواهید آمد.

مانده، گذشته: برای ساده تر شدن اعلام ساعت گاهی دقیقه را با توجه به میزان زمانی که از ساعتی مشخص رد شده یا به آن مانده اعلام می کنیم. مثلا می گویم ساعت 10 دقیقه به 5 است. در زمان آلمانی این کار را از طریق دو حرف اضافه nach و vor انجام می دهند. nach به معنای گذشته و vor به معنای مانده. استفاده از آنها بسیار ساده است

به مثال های زیر توجه کنید:

 

2:05
🔊  Es ist fünf nach zwei
2:20
🔊  Es ist zwanzig nachzwei 
12:55
🔊  Es ist fünf vor eins 
12:40
🔊  Es ist zwanzig voreins 
نکته: در فارسی ما تنها از این ساختار برای ساعت ها استفاده می کنیم. اما در آلمانی برای نیم ساعت ها هم از این ساختار استفاده میشود. مثلا گفتن “5 دقیقه مانده به 7 و نیم” رایج است. به مثال های زیر توجه کنید:

2:25
🔊  Es ist fünf vor halb drei
12:35
🔊  Es ist fünf nach halb eins
ربع ساعت: گفتن ربع ساعت با ساختار قبلی تفاوت زیادی ندارد. در این حالت فقط به جای گفتن 15 از واژه viertel استفاده می کنیم. به مثال های زیر توجه کنید:

10:45
🔊  Es ist viertel vor elf
7:15
🔊  Es ist viertel nach sieben 


تمرین: زمان های زیر را بخوانید:

10:00 Uhr

13:00 Uhr

4:02 Uhr

10:05 Uhr

12:10 Uhr

17:30 Uhr

3:25 Uhr

5:45 Uhr

7:34 Uhr

19:16 Uhr

 

آموزش ساعت به زبان آلمانی

 

گفتن ساعت به صورت عددی در زبان آلمانی

* Es ist fünf nach zwei Uhr nachmittags پنج دقیقه از 2 بعد از ظهر (2:05 ) گذشته است
*  .Es ist acht Uhr zweiundzwanzig         ساعت 8:22 است
* .Es ist neunzehn Uhr zwanzig              ساعت 7:20 بعد از ظهر است
* .Es ist zehn vor acht                            ساعت 7:50 دقیقه است

در زبان آلمانی مشخص نیست که جمله ی شما به کدام بخش روز اشاره دارد. در زبان آلمانی، اگر از قرائن مشخص باشد، اغلب این مسئله را نادیده می گیریم.


ارسال دیدگاه :


شعبات گات در سراسر ایران

پشتیبانی در واتساپ